USD
EURO
ALTIN

1879 FRANSIZ İHTİLALİ –CUMHURİYET -HZ MUHAMMED -İSLAM VE TEVHİD

Fransız İhtilali, 1787’den başlayarak tüm Fransa’ya yayılan, ilk zirve noktasına 1789’da ulaşan ve 1799’a kadar süren bir harekettir.

1879 FRANSIZ İHTİLALİ –CUMHURİYET -HZ MUHAMMED -İSLAM VE TEVHİD
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Fransız İhtilali, 1787’den başlayarak tüm Fransa’ya yayılan, ilk zirve noktasına 1789’da ulaşan ve 1799’a kadar süren bir harekettir. Fransa’da halkın, kralın baskısına karşı aydınların öncülüğünde isyan etmesi olarak tanımlanan bu hareket sonucunda  eski yönetime son vermiş ve Avrupa ve dünya tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Fransız İhtilali eşitlik,özgürlük ve adalet demokrasi kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

İslam öncesi Arap yarım adasında da toplum efendi-köle, Arap-Arap olmayan,Kureyşli-Kureyşli olmayan diye sınıflara ayrılmıştı..Ve o devirde Ebu Leheb,Ebu Süfyan,Ebu Cehil gibi kodamanlar inanç üzerinden hakimiyeti ve mülkiyeti elinde bulunduran egemenlerdi. İslam öncesi Araplar Allah’a inanıyor fakat görülmez ve muhayyel olan Allah’a ancak somut,görülen bir aracıyla yani putlarla ulaşabileceklerine inanıyorlardı. Dolaysıyla Kabe’yi ve putları kontrol eden bu egemenler ekonomik, siyasi ve yönetimsel anlamda halkı ve Mekke’yi kontrol edip ekonomik sömürülerini saltanata dönüştürmüşlerdi.

Oysa Fransız ihtilalinden bin yıl önce Peygamber efendimiz La ilahe İllallah diyerek aslında bu kurulu sisteme başkaldırmış ve ölünceye kadar bu başkaldırının mücadelesini vermiştir. Neydi La ilahe İllallahın anlamı? Sadece Allah’ı birlemek miydi? Hayır, bu yeterli değil. Allah bir olduğuna göre tüm yaratılanlar da birdi. Tüm insanlar ve halklar da bir ve eşitti.O halde ırkı,sosyal statüsü,gelir durumu,rengi,inancı ve mülküne bakılmaksızın herkes bir ve eşitti.Ve Allah’tan başka kimseye kulluk etmeyecekti. Mekke’nin egemenlerine, köle tüccarlarına kulluk etmeyecek, onlardan yardım dilemeyeceklerdi. Bunu da Fatiha suresinde Allah’a seslenirken “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.”sözünü verip özgürlüklerini ve özgür olacaklarını ilan ediyorlardı. Egemenlerin ve efendilerin(Ebu Leheblerin,Ebu Cehillerin ve Ebu Süfyanların)iradesinin  yerini kamu iradesi yani halkın iradesi alıyordu. Tıpkı Fransa’da krallar ve derebeylerin yerini kamu yani halkın iradesinin  aldığı gibi.

Evet Fransız İhtilali’nin getirdiği eşitlik,adelet,özgürlük,demokrasi ilkeleri aslında İslam ile sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından bu ihtilalden yaklaşık bin yıl önce getirilmiş ve kurduğu devletin  temelini oluşturmuştu.

Bu başkaldırı ve hareket tüm İslam aleminde  zamanla özünü kaybetmiş ancak Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı ile Hz.Muhammed’in bu baş kaldırışını ikinci kez Ananadolu’da gerçekleştirmiştir.İslam tarihi süreç içerisinde Emeviler döneminde başlayarak halifelik,sultanlık,şeyhlik  ve padişahlık gibi siyasi ve dini makamların kontrolü ve tasarrufuna girerek insanlara ve toplumlara özgürlük,adalet,eşitlik ve kardeşlik getiren misyonundan uzaklaşmıştır. İnançsal ve mezhepsel farklılıklar düşmanlığa dönüşmüş kanlı savaşlara, çatışmalara kadar varmış ve kin ve nefret aynı inancın temsilcileri arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmuştur.Halk saraylardaki seçkin sınıfın dışında ve altında  bağlı bulunduğu sultan veya padişahın  kulu durumuna getirilip tebaa sıfatına laik görülmüştür.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetle birlikte demokratik sisteme geçilerek hakim sınıf olan din adamlarının, toprak sahiplerinin, saltanat sahiplerinin ve  sarayın egemenliğine son verilerek halkın eşitliği, birliği,egemenliği ve kardeşliği ilkesi yeniden hayat geçirilmiştir.

Kısacası Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet hareketi bir Muhammedi harekettir.

 

 

 

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR


    0 YORUM

escort izmir izmir escort kemer escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ümraniye escort kadıköy escort ataşehir escort