Çalışma

Alanlarımız

Yaklaşımımız

Farklı disiplinlerden ve uzmanlık alanlarından profesyonel kadromuzla, çok yönlü ve çok boyutlu bir yaklaşımla çözüm üretiriz.

Ekonomi, uluslararası ilişkiler, iletişim stratejileri ve veri bilimi gibi geleceğin dünyasını şekillendiren disiplinlerde tecrübe edinmiş ekibimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanırız. İhtiyaç temelli bir noktadan yola çıkarak maksimum platform ve araçlarla müşterilerimizi destekleriz.

Ekonomi, uluslararası ilişkiler, iletişim stratejileri ve müşterilerimize çok katmanlı destek sunarken bütüncül ve güven merkezli bir yaklaşımı benimseriz. Kısa vadeli çözümleri değil, uzun süreli ilişki kurma odaklı bir anlayış sergileriz. 

Yalnızca günümüzün araçlarına değil, geleceğin yöntemlerine odaklanırız. Bugünün hızla değişen dünyasında, proaktif bir yaklaşımla hareket eder, yenilikçi teknolojik çözümlerle bir destek hizmeti oluştururuz.

Halkla

İlişkiler


Halkla ilişkiler disiplinini yavan bir metodolojiyle değil ilişki inşası temelinde algılarız. Müşterilerimizin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler kurmasında 7/24 destek sunarız. Ulak Ajans’ın kendi formülasyon ve tanımlamaları ile oluşturduğu 360 derece Halkla İlişkiler hizmeti, müşterinin her ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Pazar

Araştırması

Data-merkezli araştırma çözümleriyle müşterilerimiz için fırsatları maksimize etmeye çalışırız. Sosyal etki araştırmasından geniş çaplı saha anketlerine nicel sosyolojik araştırma yöntemlerine hakim kadromuzla içgörü raporlamaları yaparız. Analist kadromuzla veriyi zenginleştirir, bölgesel ve küresel çapta araştırma çözümleri sunarız.

Sosyal Medya

Yönetimi

Sosyal medya kitlelerini analiz etme ve belirlenen muhatap kitlelere özel bir strateji geliştirme süreci yürütüyoruz.

 Twitter, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında yapılacak paylaşımlar için görselliği ön planda tutan içerikler hazırlıyor ve bu içeriklerin paylaşılması sürecini yönetiyoruz.

 Özel istek ve ihtiyaçlara yönelik olarak sosyal medya içerikleri oluşturuyor ve/veya web sitesi hazırlıyoruz.

Sosyal medyada daha fazla kişiye ulaşmak için takipçileri arttırmaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz.

Bunlara ek olarak, sosyal medya performansını izleme, ölçme ve raporlama sürecini yönetiyoruz.

Süreç Yönetimi ve

Takip

Süreç yönetimi ile yaşanan belirsizliklerin ve verimsizliklerin giderilmesi amacıyla ihtiyaçların belirlenmesi, gerekli ölçümlerle performansının izlenmesi ve iyileştirmelerinin yapılması gibi çözümler sunuyoruz